Menu
+55 21 968 718 933

Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid en verzekering

Een reisverzekering is verplicht voor al onze klanten. Klanten zijn volledig verantwoordelijk voor het regelen van hun eigen verzekering. De polis moet voldoende dekking bieden voor medische kosten die voortvloeien uit ziekte of een ongeval tijdens de tour, met inbegrip van evacuatie en repatriëring in geval van nood.

Met het maken van een boeking bij ons, verklaart de klant zich bewust te zijn van bepaalde inherente risico’s die horen bij een avontuurlijke tour op de fiets. Rio by Bike is, zonder beperking, niet verantwoordelijk voor enig letsel of overlijden. Cliënten zullen Rio by Bike niet verantwoordelijk stellen voor enig letsel, overlijden of schade als gevolg van onvoorziene complicaties zoals ongevallen, natuurrampen, de plaatselijke omstandigheden, of criminele activiteiten.

Fitness van de cliënt

De cliënten verklaart dat hij of zij niet lijdt aan een lichamelijke ziekte of handicap die tot een gevaar voor hem of haar zelf of andere leden van de groep kan leiden. Mocht dat wel zo zijn, dan dient de cliënt van te voren Rio by Bike daar over te informeren.
 
Rio by Bike behoudt zich het recht een persoon te weigeren op elk moment als we het gevoel hebben dat iemand geestelijk of lichamelijk niet in staat is de tour te vervolgen, of wanneer een persoon de uitvoering van de tour hindert. Van de deelnemers aan de tour wordt verwacht dat zij zich respectvol gedragen ten opzichte van de andere tour deelnemers en dat zij de gewoonten en de cultuur van het gastland respecteren.

De fietsen die tijdens de tour worden gebruikt, zijn van onze Braziliaanse partner, die exclusief verantwoordelijk is voor de conditie van de fietsen.